Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

> Surnadal folkebibliotek > Om biblioteket > Serviceerklæring

Serviceerklæring

Tilgjengeleg ~ imøtekomande ~ kompetent

Vi har som mål å sette brukaren først og sikre gode bibliotektenester uansett kva bibliotek brukaren vender seg til.

Du kan forvente at:

 • Du vert møtt med respekt og konfidensiell behandling av eit kompetent personale.
 • Alle tenester er gratis for alle.
 • Kostnadar kan komme til ved for sein innlevering og tilleggstenester som kopiering.
 • Biblioteket skal halde seg oppdatert innan relevante medier.
 • Du får umiddelbar hjelp til å finne informasjonen du treng. Svar på omfattande eller avanserte spørsmål får du seinast innan fem arbeidsdagar.
 • Du får tilgang til døgnopne katalogar og ”Mine sider” lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Du kan søkje, bestille, hente og levere materiell i det biblioteket som høver best for deg.
 • Vi skaffar tilgjengeleg materiell frå andre bibliotek for deg.
 • Vi tilbyr trådlaus tilgang til Internett, kopi- og utskriftsmulegheiter.
 • Vi er opne for forslag til både mediekjøp og betring av våre tenester.
 • Tenesta er regulert av Lov om folkebibliotek.

Biblioteket forventar at du:

 • Gjer deg kjent med lånereglane.
Handshake