Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

> Kristiansund bibliotek > Hvem er du? > Bruker med spesielle behov

Bruker med spesielle behov

Folk er forskjellige, biblioteket har tilbud også til brukere med spesielle behov.

Personer med lesevansker

 • Biblioteket har lettleste bøker både for barn og voksne.
 • Bøkene er spesielt godt egnet for de som sliter med å lese. Bøkene er kortere, språket enklere og det er kortere avsnitt og kapitler enn i vanlige bøker.
 • Lettlestbøker for barn og unge brukes av veldig mange, ikke bare de som sliter med å lese. Men ofte er innholdet tilpasset lesernes alder og modenhet. Da vil ikke barna oppleve bøkene som for barnslige og kjedelige, selv om språket er enkelt.
 • Det er ganske store variasjoner i vanskelighetsgrad innenfor lettlestbøkene. Spør gjerne om hjelp hvis du er usikker!
 • Lettleste bøker for voksne er av to kategorier. Noen har et enkelt språk, mens innholdet ikke er spesielt tilpasset på noen måte. Andre bøker har både enkelt språk og enkelt innhold. Disse bøkene er særlig egnet for psykisk utviklingshemmede.

Her finner du de lettleste bøkene for voksne

  

Bokstavkaos

 

Syns- og hørselshemmede

 • Biblioteket har et stort utvalg lydbøker innenfor mange genre, både for barn og voksne.
 • Det finnes en liten samling med storskriftbøker for voksne, dessverre kommer det ikke nye bøker i denne storskrift-serien. Men det er mulig å søke i katalogen etter bøker som har større/tydeligere skrift enn de fleste bøker har. Ta kontakt i skranken i 2. etg. for å få hjelp til å finne fram til slike bøker.
 • For synshemmede barn finnes det taktile bøker (følebøker) og bøker med blindeskrift.
 • For barn som bruker tegnspråk finnes det bøker med tegnspråk (bilder av tegn) i tillegg til tekst og bilder.

 

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker, også de med spesielle utfordringer i forhold til å lese.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) tilbyr lydbøker til mennesker som har dysleksi, er blinde, svaksynte eller har andre vansker med å lese vanlige bøker. Behovet må dokumenteres av fagperson som lærer, lege, sykepleier, synspedagog, ergoterapeut, logoped eller synskontakt. Man kan ta kontakt med NLB direkte og få en avtale om å få låne hos dem. Folkebiblioteket kan formidle kontakt ved behov.

 

Oppsøkende tjeneste for bevegelseshemmede

 • Biblioteket bringer bøker til eldre og funksjonshemmede som har vansker med å komme seg til biblioteket.
 • Vi plukker ut bøker etter ønske fra låneren og bringer bøkene på døra en gang i måneden.
 • Tjenesten er gratis for brukeren.
 • Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon, eller ønsker å melde inn deg selv eller andre som bruker av denne tjenesten.

Åpningstider:

Mandag 10 - 18

Tirsdag - fredag 10 - 16

Lørdag 10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no