Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

Ny bruker

Folkebiblioteket er et gratis, offentlig tilbud for alle.

 

Slik får du lånekort

 

Biblioteket har en stor samling med materiale til utlån:

 

Du kan også besøke biblioteket selv om du ikke skal låne noe, for å sitte og lese/arbeide, bruke datamaskin eller møte andre. Vi abonnerer på aviser fra hele landet, har PC-er til utlån og gratis trådløst nettverk.

Biblioteket er en viktig medhjelper for de som søker opplysninger og kunnskap i forbindelse med studier, arbeid og fritidsaktiviteter. Vi samarbeider også med andre norske bibliotek, slik at vi kan skaffe deg materiale vi ikke har selv, men som finnes i andre bibliotek i Norge. Les mer om fjernlån her.

Biblioteket driver med kulturformidling, i form av arrangementer og andre tiltak for å fremme interessen for litteratur og andre kulturuttrykk hos barn, ungdom og voksne. På forsiden og i aktivitetskalenderen informerer vi om arrangementer vi skal ha.

 

Folkebibliotekenes virksomhet er hjemlet i Lov om folkebibliotek:
"Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet."

 

Personvern

Kristiansund bibliotek behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og GDPR - EU’s personvernforordning.

  • Biblioteket trenger opplysninger om navn, adresser, telefonnumre og e-postadresser for å kunne administrere utlån og formidle fjernlån av materiale til brukerne våre. Samtykke til å ta vare på slike opplysninger gis ved underskrift når man registrerer seg som låner hos oss.
  • Opplysningene som registreres i bibliotekets datasystem brukes ikke til andre formål enn å administrere utlån/fjernlån og samle statistikk over bruken av biblioteket (statistikken er generell, ikke knyttet til enkeltpersoner).
  • Personnummer trengs for å unngå dobbeltregistreringer i det nasjonale lånerregisteret, men dette lagres ikke lokalt. Låneren kan velge å kun være registrert som lokal låner, da trenger man ikke oppgi personnummer.
  • Bibliotekets ansatte har taushetsplikt, og oppgir ikke informasjon om lånerne eller hva de låner til uvedkommende, verken andre brukere, andre ansatte/virksomheter i kommunen, andre biblioteks ansatte eller politi/andre myndighetsutøvere. Vi kan heller ikke få rede på hva en låner har lånt hos andre bibliotek.
  • Innsyn: Låneren kan selv logge inn på bibliotekets hjemmesider og se hvilke opplysninger vi har registrert på vedkommendes lånerkonto, eller be om å få se informasjonen på biblioteket.
  • Utlånshistorikk: Utlånshistorikk (hva en låner har lånt) slettes som standard 14 dager etter innlevering. Utlånshistorikk utover dette kan ikke tas vare på med mindre låneren ber spesifikt om det.
  • Låneren kan be om at hans/hennes opplysninger i lånerregisteret blir slettet.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om hvilke opplysninger biblioteket lagrer om deg som låner!

  

Bibliotekets fullstendige personvernerklæring kan lastes ned her:

Åpningstider:

Fra fredag 22. mai:

Mandag 10 - 18

Tirsdag - fredag 10 - 16

Lørdag stengt 

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no